Sherbimet

Shega Trans Kosova gjatë operacioneve të transportit dhe logjistikës ofron: kujdes, njohuri dhe standarde të kualitetit të
kërkuar. Qëllimi ynë është të realizojmë dërgesën tuaj në mënyrë efikase prej pikës së origjinës deri te pika e
destinimit.

Shërbime të transportit ndërkombëtar dhe të logjistikës:

 1.  Organizim dhe menaxhim të shërbimit transportues dhe logjistikës
 2. Organizim te dërgesave komplete dhe parciale
 3. Projekte te transportit dhe logjistikës ne periudha afatshkurtra dhe afatgjata
 4. Organizmin e transportit te mallrave te rrezikshme
 5.  Organizim  te transporteve speciale me mbipesha
 6. Organizim të transporteve detare
 7.  Organizim të transporteve ajrore
 8. Shërbime të logjistikës lokale dhe rajonale
 9. Shërbime te bartjes
 10. Shërbime te konsulencës ne  fushën e transportit dhe logjistikës
 11. Shërbime të magazinimit  te mallrave

 

Ne ofrojmë  një varg të gjerë të shërbimeve të transportit dhe logjistikës nga Evropa për në Ballkanin juglindor dhe anasjelltas dhe jo  të limituar vetëm në këto vende  përmes  anës detare, ajrore dhe tokësore. Koncepti dhe misioni ynë është të ofrojmë shërbime kualitative në përputhje me strategjinë “Saktë në kohë dhe vend”. Prezenca jonë ndërkombëtare dhe rrjeti ynë na lejon të bëjmë dërgesa lokale, rajonale dhe ndërkombëtare me kualitet te larte të shërbimit dhe çmim konkurrues te tregut.

Gjatë operacioneve të transportit dhe logjistikës ne ofrojmë: kujdes, njohuri dhe standarde të kualitetit të kërkuar.
Qëllimi ynë është të realizojmë dërgesën tuaj në mënyrë efikase prej pikës së origjinës deri te pika e destinimit.
Ndikimet e faktorëve direkt dhe indirekt nga mjedisi qeveritar, luhatja e shkallës së ngarkesave, palëve të përfshira në procesin e shërbimeve paraqesin sfidë të veçantë për secilin operacion ne veçanti ku Shega Trans Kosova është zgjidhje e duhur duke përcjell vazhdimisht secilin operacion ne veçanti dhe duke iu përgjigjur nevojave të  juaja me zgjedhje kreative, të përshtatshme dhe fleksibile dhe kosto te pranuar.